Fortrolighedspolitik

Hvorfor kundens privatliv er vigtigt for Digi Consult ltd.

Kundens ret til privatliv er af stor vigtighed for Digi Consult ltd. Digi Consult ltd anerkender, at når en kunde vælger at opgive personlige oplysninger til Digi Consult ltd, skal kunden kunne have tillid til, at vi er i stand til at håndtere beskyttelsen af kundens privatliv på en ansvarlig måde.

Digi Consult ltd har den opfattelse, at disse oplysninger kun skal bruges til at forbedre de services, vi yder kunden. Digi Consult ltd har formuleret denne fortrolighedspolitik for at fastslå, at vi beskytter kundens personlige oplysninger.

Personlige oplysninger indsamlet af Digi Consult ltd.

Når der gennemføres et køb hos Digi Consult ltd vil Digi Consult ltd indsamle kundens kontaktoplysninger bestående af navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Beskyttelse af kundens privatliv

Digi Consult ltd vil tage passende skridt for at beskytte kundens privatliv. Hver gang kunden opgiver følsomme oplysninger (f.eks. kreditkortnummer for at gennemføre et køb), vil Digi Consult ltd tage alle nødvendige skridt for at beskytte disse, så som kryptering af kundens kreditkortnummer. Digi Consult ltd vil også tage sikkerhedsmæssige forholdsregler for at beskytte kundens gemte personlige oplysninger.

Digi Consult ltd vil lejlighedsvist videregive kundens navn og adresse til tredje part, når det er påkrævet for at kunne levere særlige ydelser og produkter, der er bestilt af kunden. Digi Consult ltd vil ikke videregive nogen af kundens personlige oplysninger til andre virksomheder eller enkeltpersoner til markedsføringsformål uden kundens tilladelse.

Personlige oplysninger tilgængelige for opdatering af kunden

Kunden kan hjælpe Digi Consult ltd til større effektivitet og øget servicekvalitet ved at holde Digi Consult ltd opdateret om enhver ændring af kundens navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. Kunden kan ved at logge ind i sit Digi Consult ltd kontrolpanel opdatere personlige detaljer.

De personlige oplysninger, Digi Consult ltd indsamler og opbevarer, vil være omfattet af den version af fortrolighedspolitikken, der er gældende på indsamlingstidspunktet. Digi Consult ltd forbeholder sig retten til at ændre fortrolighedspolitikken fra tid til anden og vil annoncere sådanne ændringer i nyhedssektionen på Digi Consult ltd websitet. Kunden bør periodisk evaluere fortrolighedspolitikken for at sikre sig, at den er i overensstemmelse med kundens behov.

Privatliv og videregivelse af oplysninger til tredje part ved domænehåndtering

Som en del af forpligtelserne ved at være top level domænenavnsregistrator skal Digi Consult ltd videregive visse informationer til navngivningsmyndigheder om kunder, som registrerer domænenavne hos Digi Consult ltd.

Disse informationer inkluderer personlige data så som kundens navn, adresse og telefonnummer. De relevante navngivningsmyndigheder kan stille sådanne oplysninger til rådighed for offentligheden igennem åbne, tilgængelige registre over ejere af domænenavne.

Som et vilkår ved køb af domænenavn hos Digi Consult ltd indvilliger kunden i videregivelse af dennes personlige data til visse relevante domænenavnsmyndigheder. Kunden er indforstået med, at det er et vilkår ved køb af et domænenavn hos Digi Consult ltd, at kunden indvilliger i overførslen af dennes personlige data til den relevante navngivningsmyndighed, og at navngivningsmyndigheden kan offentliggøre disse personlige data i en offentlig database.

Kundedatapolitik

Kundedata

Med kundedata menes enhver information, kunden har placeret på dennes webhotel hos Digi Consult ltd, f.eks. e-mails, internetsider, fotos og databaseindhold.

Kundens data på kontoen

Registrering af et domæne igennem Digi Consult ltd gør kunden til ejer af domænet. Kunden bevarer alle rettigheder til det indhold, som kunden placerer på dennes Digi Consult ltd webhotel. De skabeloner og billeder, der stilles til rådighed af Digi Consult ltd, forbliver Digi Consult ltd ejendom. Digi Consult ltd gør imidlertid ikke krav på nogen rettigheder til det indhold, som kunden har placeret på kontoen. Kontoindehaveren er til gengæld juridisk ansvarlig for indholdet placeret på kontoen.

Digi Consult ltd tager ikke stilling til indholdet af en kundes webhotelkonto og foretager heller ikke nogen juridisk evaluering heraf. Ved åbenlyst ulovligt indhold f.eks. børneporno, forsøg på phishing e.l. vil Digi Consult ltd imidlertid handle som et ansvarligt firma ved at informere de relevante myndigheder. I alle andre tilfælde vil Digi Consult ltd handle, såfremt en EU- eller US-domstol eller anden relevant myndighed pålægger Digi Consult ltd at gøre det.

Kundens ansvar for kontoen hos Digi Consult ltd.

Kunden bør altid logge ud af kontoen ved afslutning af en session, for at sikre at uvedkommende ikke kan tilgå kundens private og personlige informationer. Kunden bør tage denne forholdsregel, selvom kunden ikke bruger en offentlig computer på et bibliotek, en internetcafe eller lignende.

Datasikkerhed

Digi Consult ltd vedkender sig det særlige ansvar, der hører med til at hoste personlige data på kunders webhotelkonti. Vi ønsker at vores kunder har fuld tillid til Digi Consult ltd, som et trygt og sikkert sted at opbevare data. Derfor er Digi Consult ltd datacentret designet til at leve op til de højeste standarder for sikkerhed.

Den daglige backup sikrer vores kunders webhoteller imod tab af data. Der tages backup af alle webhoteller uanset type. Backup er en sikring imod datatab som følge af fejl indenfor Digi Consult ltd’s kontrol. Det betyder at vi, medmindre årsagen til datatabet ligger udenfor vores kontrol, vil kunne genskabe alt indhold efter et evt. nedbrud. Ved genskabelse fra en backup, gendannes hele serveren og dermed alle webhoteller på serveren, til den tilstand de havde før nedbruddet.

Politik for udløb af domæner

Fornyelse af domænenavnsregistrering

Digi Consult ltd fornyer registringen af et generisk topdomæne (gTLD), inden det udløber, forudsat at domænets registrant overholder Digi Consult ltd’s betalingsvilkår.

Meddelelse om udløb af domæne

Inden udløbet af et gTLD sender Digi Consult ltd to varslinger til domænets registrant med vejledning til at forny domænenavnet. Den første varsling sendes via e-mail cirka en måned før udløb, den anden varsling via e-mail cirka en uge før udløb.

Meddelelse efter udløb

Hvis en domæneregistrering ikke bliver fornyet af registranten, vil Digi Consult ltd inden for fem dage efter udløb sende yderligere en varsling om udløb til domænets registrant med vejledning til at genoprette domænenavnet.

Indholdet af meddelelsen om udløb

Digi Consult ltd sender meddelelsen om udløb via e-mail til domænets registrant på det sprog, registreringsaftalen er indgået på. Alle relevante oplysninger om udløbsdato, domænefornyelse og den anbefalede handling er tydeligt tilgængelige ved åbning af e-mailen.

Redemption-periode

Digi Consult ltd tilbyder en redemption-periode på 30 dage efter udløbet af et gTLD. I redemption-perioden er DNS deaktiveret for domænet, og domænet kan ikke flyttes. Digi Consult ltd kan genoprette domænet på anmodning fra domænets registrant i redemption-perioden. Prisen for genoprettelse af domæne fremgår af Digi Consult ltd’s prisliste.

Denne politik for udløb af domæner beskriver Digi Consult ltd’s procedure for genoprettelse af udløbne gTLD (ERRP), som krævet af ICANN. Bemærk, at Digi Consult ltd’s politik for udløb af domæner kun gælder for generiske topleveldomæner. Andre TLD’er kan være omfattet af forskellige politikker for domæneudløb.