Vi er et kreativt kompetence center der har fokus på grafik, DtP, webproduktion og
videoproduktion.

Grundlæggeren har været en del af Dansk grafisk kompetence udvikling i 11 år og har opbygget et stærkt pædagogisk og didaktisk koncept, der skal være med til at sikre at i får value af investeringen i kompetence udviklingen. Lærings principperne er baseret på Virkelighed, Udfordring, Reflektion, Variation og handling.

Digi Consult Academys læringsprincipper
Alle Digi Consult Academys ydelser er karakteriseret ved læringsforløb med fokus på aktiv deltagerinvolvering fra start til slut. Indholdet relaterer direkte til egen situation og udfordringer, hvilket øger muligheden for hurtigere at kunne løse de opgaver, man møder i hve rdagen.
Vi funderer alle læringsforløb på afprøvet og dokumenteret teori samt høj grad af faglighed og kompetencer blandt vores undervisere/konsulenter. Vi lægger vægt på stor integritet omkring læringsprocessen, med plads til fortrolighed, åbenhed, gensidig respekt og tillid.

Vi ligger vægt på følgende læringsprincipper:

Virkelighed
Læring hos Digi Consult Academy tager udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed og behov. Vores underviseres indlæg er som hovedregel meget konkrete, og inddrager redskaber, der direkte kan anvendes i det daglige arbejde.

Udfordring
For at give deltagerne et stort udbytte gør vi læringsprocessen både nærværende og udfordrende.

Dialog
Vi vægter ligeværdig dialog mellem alle involverede. Derfor arbejder vi med et højt aktivitetsniveau blandt deltagerne.

Refleksion
Vi leverer “stof til eftertanke” og sørger derfor som hovedregel for, at deltagerne får plads og tid til at nå til ny erkendelse undervejs.

Variation
Vi tilstræber at indbygge variation i perspektiver, metoder og pædagogik for at optimere læringsudbyttet for den enkelte i vores produkter/ydelser.

Handling
Læring hos Digi Consult Academy er baseret på handling: “Learning by doing”.