Konsulentpriser
På denne side kan du se de priser, som vi – som udgangspunkt – tager for vores konsulentydelser.
En timepris får først en mening, når den bliver ganget med det antal timer, som det tager at løse opgaven. Derfor giver vi altid et tilbud/estimat inden vi påbegynder en konsulentopgave!

Priserne er afhængige af forskellige faktorer som for eksempel: Kan vi løse opgaven på egen lokation, bookningsgrad, løsningens kompleksitet, tidligere erfaring, antal timer i opgaven i alt, hvor hurtigt skal det være klar m.v. Vi har et stærkt samarbejde med Sabel-danmark der har 100% fokus på udvikling og konsulentydelser, så vi kan fastholde den kvalitet som vores kunder forventer gennem stram projektledelse og styring. Vi anbefaler dig at kontakte Sabel-danmark med din opgave og få et estimat – måske du bliver overrasket over, hvor hurtigt det faktisk kan gøres.

Ydelse Pris pr. time
Konsulentassistance (normal tid) 100-180 €
Transport halv timepris